Nye Makt og Menneske

/sek-asset/external-resources/a37a3e9a-061b-45c8-9ab6-d3da6006dc07

Om læreverket

NYE Makt og menneske er skrevet til den justerte læreplanen i samfunnsfag fra 2013. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.


Bøkene er nyskrevet etter revidert læreplan 2013 med nytt design, nytt nettsted og mange nye bilder og illustrasjoner. Det er fyldige lærerveiledninger til hver komponent. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker – og tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og menneske ivaretar dette.

Faste elementer:

· Kapitteloppslag med foto og refleksjonsspørsmål
· Målformuleringer
· Innledende narrativ eller autentisk tekst med foto
· Ordforklaringer i marg
· Pekere til aktuelt stoff i samme bok eller i de andre komponentene
· Rikt bildemateriale med fyldige bildetekster
· Oppsummeringer i form av illustrert tidslinje eller systematisert oversikt
· Oppgavestoff inndelt i Spørsmål og Oppgaver

NYE Makt og menneske Digital

Nettstedet har ekstra tekster, oppgaver og aktuelt stoff i historie, geografi og samfunnskunnskap. Oppgavene stimulerer den utforskende eleven, og hjelper til med å nå de nye kompetansemålene. Det fins oppgaver i samfunnsfaglig regning og personlig økonomi, inkludert bruk av statistikk, grafer og tabeller, samt oppgaver som utfordrer elevene i kildekritikk og bevisstgjør dem i nettvett og nettetikk.

Andre aktuelle læreverk