Norwegian Grammar

/sek-asset/external-resources/bc470e54-abd0-45db-82d7-d4aebb6c8ab4

Om læreverket

En bok om norsk grammatikk, en innføring for voksne som skal lære norsk og som kan lese enkle tekster på engelsk.

Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk, sett i et fremmedspråksperspektiv. Boka legger en viss vekt på ulikheter mellom engelsk og norsk, men er av interesse for alle som lærer norsk som fremmed- eller andrespråk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil på et enkelt språk og krever ikke morsmålsferdigheter i engelsk.

I tillegg til den sentrale grammatikken, inneholder boka et kapittel om høflighetsfraser. Det er også en systematisk oversikt over bøyningsmønstre til slutt i boka.

Det språklige systemet er illustrert ved en rekke eksempler fra moderne norsk, og gjennom kjente sitater og litterære eksempler, som vil skape gjenkjennelse hos en bred målgruppe. Alle eksempler er oversatt til engelsk.

Flere oppgaver på nettstedet
Nettstedet tilbyr interaktive oppgaver og gode muligheter for selvstudium og praktisk trening.

Læreverket passer for alle som ønsker å lære norsk, og som kan lese enkel tekst på engelsk.

Andre aktuelle læreverk