Norsk start 1-4 (K06)

/sek-asset/external-resources/d19e2bcf-27ca-43a2-8a03-4a07156424c9

Om læreverket

Norsk start er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale og å øve skriftlige ferdigheter. Norsk start er enkelt å bruke og gir gode muligheter for individuelt arbeid og repetisjon.

Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de kan følge vanlig undervisning så raskt som mulig.

Digitale lærerveiledninger
Norsk start har digitale lærerveiledninger. Her finner du en generell veiledning til verket og metodiske tips. Den er enkel å bruke, og du kan ta utskrift av det du ønsker. Du vil i tillegg finne aktuelle lenker.
Den digitale lærerveiledningen kan du dessuten ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten du bruker prosjektor eller digital tavle. Du kan for eksempel

  • hente fram bildestoff for samtale og begrepsinnlæring
  • bruke oppgaver til felles problemløsning
  • spille av lydstoff

Norsk start 1–4
Norsk start 1–4 forutsetter at elevene kan lese. Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.


Norsk start 1–4 består av:
Kom i gang
Tekstbok: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok Trinn 1–2: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok Trinn 3–4: nivå 1, 2 og 3
Fagnettsted til nivå 1, 2 og 3
Digital lærerveiledning: Felles for alle tre nivåer