New Flight

/sek-asset/external-resources/b5f92494-9097-4f5f-9e06-d0010e542c1a

Om læreverket

New Flight tilbyr tydelige differensieringsmuligheter i tekster, oppgaver og metoder. Det legges også til rette for bruk av digitale hjelpemidler. Engelskverket omsetter læreplanens mål i praksis på en måte som appellerer til aldersgruppen og involverer elevene i egen språklæring.


«Grundig og sobert...med rom for spesielle behov.»
Fra anmeldelse i Utdanning.

Textbook
Textbook har åtte temabaserte kapitler som alle inneholder både skjønnlitterære tekster og saktekster knyttet til temaet. I hvert kapittel fins tekster med økende vanskelighetsgrad i tillegg til en del småstoff som dikt, sanger, vitser, tegneserier og annet. Gjennom Textbook skal elevene få kunnskap om kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.

Workbook
Workbook inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader som er tydelig merket med fargekoder. Dette vil lette differensieringsarbeidet, og hjelpe elevene med å vurdere sine egne ferdigheter. Arbeidsoppgavene er varierte og knyttet opp mot tema og tekster, og det er lagt vekt på å tydeliggjøre muligheten for bruk av digitale verktøy. Her fins også forslag til tema-/prosjektoppgaver og ekstra lesetekster til hvert kapittel.

Grammar
Dette er en engelsk grammatikk som eleven skal bruke alle tre årene. De grammatiske termene følger Språkrådets anbefaling av mai 2005. Grammar er tillatt brukt under eksamen.


Teacher's Book
Teacher's Book inneholder pedagogisk støttemateriale, ulike typer kopieringsgrunnlag, forslag til bruk av stoffet i kapitlene, fasit til Workbook, evalueringsskjemaer, tematiske skriveoppgaver og ekstra lesetekster. I tillegg fins det fire forskjellige forslag til prøver og skriveoppgaver til hvert kapittel.

New Flight Extra

New Flight Extra
består av de samme komponentene som hovedverket, og er beregnet på elever med behov for tilrettelagt undervisning på et enklere nivå. Det er lagt vekt på å tilpasse Extra-verket slik at det lett skal kunne brukes sammen med hovedverket innenfor samme elevgruppe.


Andre aktuelle læreverk