Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Om læreverket

Fagfornyelsen er her! Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm!

Matematikk 8-10 er skrevet til ny læreplan i matematikk etter fagfornyelsen og er en videreutvikling av Faktor 8-10. Læreboka legger til rette for dybdelæring ved å ta kjerneelementene på alvor, samtidig som elevene øver på grunnkompetansen og er lenger i hvert tema.

Gjennom tydelig struktur og progresjon, bruk av ulike læringsstrategier, utforsking og problemløsing får elevene utvikle sin matematiske forståelse og sine ferdigheter i faget.

Med Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm får elevene anledning til å utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, samt oppøve evnen til kritisk tenkning.

Kjerneelementene i Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Kjerneelementene Utforsking og problemløsing, Modellering og anvendelser, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon og Abstraksjon og generalisering er alle integrert i kapitlene som metoder.

Selve strukturen i læreverket følger de matematiske emnene som inngår i kjerneelementet Matematiske kunnskapsområder.

Ønsker du en lærebok i matematikk

 • med god progresjon og tydelig struktur?
 • med gode oppgaver og opplegg for underveisvurdering, halv- og helårsvurdering?
 • som legger til rette for større matematisk forståelse hos elevene?
 • med tydelig differensiering som hjelper elevene med å oppleve mestring, uansett nivå?
 • som legger til rette for dybdelæring?

Da er Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm et godt læreverk for deg og dine elever!

GRUNNBOK

Grunnbøkene har:

 • har en rolig progresjon, med kortfattet tekst og enkelt språk
 • en problemstilling som mobiliserer førkunnskaper og matematisk refleksjon i starten av hvert delemne
 • åpne diskusjonsoppgaver som legger til rette for gode matematiske samtaler
 • rikelig med oppgaver tilknyttet teori og eksempler
 • sammensatte oppgaver tilknyttet tverrfaglige temaer
 • nivådifferensierte oppgavesett for underveisvurdering
Programmering kommer som et eget hefte i Digital lærerressurs. Siden dette innholdet vil måtte oppdateres med jevne mellomrom, er det ikke hensiktsmessig å legge det i grunnbøkene. Her finner du en smakebit fra heftet.

OPPGAVEBOK

- et godt verktøy for differensiering

Oppgavebøkene inneholder differensierte oppgaver til kapitlene i grunnbøkene. Alle oppgavene er differensiert i tre nivåer Her gjør elevene de samme oppgavene, men på sitt nivå.

ALTERNATIV OPPGAVEBOK

I 2023 kommer det alternative oppgavebøker. Dette blir en engangsbok i A4-format som elevene skriver rett inn i.

LÆRERENS BOK - en helt ny type bok for læreren
Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka. Det er en utvidet versjon av grunnboka, med ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering.

Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med mye nyttig innhold.

I Digital lærerressurs finner du:

 • forslag til årsplaner
 • tavlebøker av grunnbøkene og oppgavebøkene
 • kapittelprøver
 • forslag til åpne kapittelvurderinger
 • terminprøver med vurderingsskjema (nye prøver hver vår og høst)
 • kopieringsoriginaler (arbeidsark)
 • programmeringshefteKOMPONENTER I LÆREVERKET


Matematikk 8. trinn

Matematikk 9. trinn

Matematikk 10. trinn

Felles for matematikk 8., 9. og 10. trinn

Digital lærerressurs

Matematikk 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

I Matematikk 8-10 i Skolen får elevene tilpassede tilbakemeldinger mens de løser oppgaver. Teori og løsningsforslag er alltid tilgjengelig.

Andre aktuelle læreverk