Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Om læreverket

Fagfornyelsen er her! Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm.

Matematikk 1-4 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 1-4. Matematikk 1-4 legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

Kjerneelementene i Matematikk 1-4

 • Alle delkapitler starter med en nøye utvalgt felles undring som oppfordrer til flere løsninger, og som stimulerer til samtale, kommunikasjon, utforsking og problemløsning.
 • Hvert kapittel har en filosofisk innledning som elevene kan kjenne seg igjen i, og som legger til rette for modellering, anvendelser, resonnering og argumentasjon.
 • Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier, slik at de etter hvert skal få evne til abstraksjon og generalisering.

Ønsker du deg et matematikkverk

 • Som gir en variert matematikkundervisning?
 • Som hjelper elevene med å utvikle fleksible regnestrategier?
 • Som introduserer matematikken ved hjelp av en spennende rammefortelling og sjarmerende figurer som elevene blir glade i?
 • Som legger til rette for dybdelæring?
I artikkelen Helhetlig matematisk forståelse med Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm kan du lese mer om de matematikkdidaktiske prinsippene som læreverket bygger på.


GRUNNBOK A OG B

Grunnbøkene er bygd opp rundt en spennende rammefortelling med sjarmerende figurer som elevene blir glade i. Hvert kapittel starter med en filosofisk innledning som elevene kan relatere til egen hverdag, og hvert delkapittel starter med en nøye utvalgt felles undring som oppfordrer til flere løsninger. I slutten av kapitlene er det en oppsummerende oppgave hvor elevene får brukt og vist sin kompetanse, og som fungerer som underveisvurdering. Alle grunnbøkene er engangsbøker.

ØVEBOK
Øveboka inneholder øveoppgaver til kapitlene i Grunnbok A og B og ekstra utfordrende oppgaver til elever som trenger større utfordringer enn Øve 2. Bakerst i øveboka er det foreldreveiledning med forslag til aktiviteter og oppgaver. Alle øvebøkene er engangsbøker.

LÆRERVEILEDNING A OG B
- lærerens gode hjelper inn i fagfornyelsen!

Lærerveiledningen følger grunnboka side for side og inneholder det læreren trenger til den daglige planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Her finner du relevant fagstoff, metodiske tips, forslag til flere aktiviteter, forslag til utforsking og aktiv samhandling i klassen, samt tips til hvordan elevene kan jobbe praktisk og i kladdebok.

Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med mye nyttig innhold.

I Digital lærerressurs finner du:

 • forslag til årsplaner
 • tavlebøker av grunnbøkene og øvebøkene
 • lyd til fortellingene tilknyttet grunnbøkene
 • arbeidsarkKOMPONENTER I LÆREVERKET
Matematikk 1. trinn
Matematikk 1A Grunnbok
Matematikk 1B Grunnok
Matematikk 1 Øvebok
Matematikk 1A Lærerveiledning
Matematikk 1B Lærerveiledning
Tallinje til bruk på gulv
Tallkort
Tallslange

Matematikk 2. trinn
Matematikk 2A Grunnbok
Matematikk 2B Grunnbok
Matematikk 2 Øvebok
Matematikk 2A Lærerveiledning
Matematikk 2B Lærerveiledning

Matematikk 3. trinn
Matematikk 3A Grunnbok
Matematikk 3B Grunnbok
Matematikk 3 Øvebok
Matematikk 3A Lærerveiledning
Matematikk 3B Lærerveiledning

Matematikk 4. trinn
Matematikk 4A Grunnbok
Matematikk 4B Grunnbok
Matematikk 4 Øvebok
Matematikk 4A Lærerveiledning
Matematikk 4B Lærerveiledning

Felles for matematikk 1., 2., 3. og 4. trinn

Digital læreressurs

Matematikk 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Andre aktuelle læreverk