Leseglede

Lettleste tekster
/sek-asset/external-resources/4bb75642-50ec-4fd3-b26f-f254b43ff3c3/sek-asset/external-resources/79d6c65c-f6bd-4259-8e9d-ea18ac378e33

Om læreverket

Leseglede er en serie illustrerte historier med oppgaver som stimulerer til lesing og skriving. Målgruppen er i hovedsak voksne innvandrere som skal lære norsk, men tekstene egner seg også for ungdommer og voksne som trenger tilrettelagte lesetekster. Bla i utdrag Leseglede 1-3 og Bla i utdrag fra Leseglede 4-6

Leseglede 1-6
Historiene er skrevet i et muntlig og dagligdags språk i ulike sjangre. De handler om endringer og overganger i livet, blant annet hvordan man kan møte forandringer eller finne nye venner. Aspekter ved å flytte til et nytt land blir tatt opp. Det er lagt vekt på at leseren skal kunne identifisere seg med personene og temaene. Leseglede er tilgjengelig i to pakker: 1-3 og 4-6. Leseglede 4, 5, 6 er utviklet med støtte fra VOX.

Aktivitet og innlevelse
Historiene er prøvd ut i ulike klasser og blant norsklærere. Erfaringene viser at Leseglede gjennom form og innhold gir rask memorering og gode muligheter for aktiv språkbruk. Sanger, oppgaver og illustrasjoner er tilpasset tekstene.

Spor og nivå
Leseglede egner seg for kursdeltakere på spor 2 og spor 3 i Læreplan for voksne innvandrere. Kursdeltakere som ligger noe under spor 2-nivå, vil også ha glede av tekstene hvis læreren tilrettelegger for det. Leseglede blir blant annet brukt i lesesirkler.