Kontakt Yrkesfag norsk

Norsk yrkesfag Vg1-Vg2
/sek-asset/external-resources/225e7730-6264-4289-b83e-684a3ac5d4e4/sek-asset/external-resources/dd2506f8-eaf2-4293-8604-b6784cefc9af

Om læreverket

Kontakt er et nyutviklet norskverk for yrkesfag Vg1 og Vg2 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Fagstoffet og eksempeltekstene er gjennomgående valgt ut for å være så tett på den yrkesfaglige hverdagen som mulig. Det er lagt vekt på at elevene får god støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i faget.

Se forfatterne presentere læreverket på Cappelen Damm TV (cdu.no/cdtv), velg fanen Norsk.

To år og to nivåer i samme bok gir stor fleksibilitet
Læreboka er delt inn i to nivåer med tydelig markering av nivåene. Nivådelingen gir en naturlig og god progresjon for utviklingen av de grunnleggende ferdighetene og kunnskap i faget. Lærestoffet på nivå 1 passer godt på Vg1, og nivå 2-stoffet passer på Vg2. Det er også mulig å jobbe med begge nivåene på ett trinn og skyve temaer over til neste årstrinn.

Elevnettsted med støtte for lesing og skriving
Nettstedet er gratis og uten innlogging. Et nyutviklet lese- og skrivestøtteverktøy hjelper elevene med å analysere og skrive egne tekster. Elevene får hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangrer. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som elevene kan bruke til å repetere og drille fagstoffet.

Lærernettsted med forslag til prøver og oppgaver
Lærernettstedet krever innlogging. Her er det forslag til undervisningsopplegg, forslag til tverrfaglige sjangeroppgaver, forslag til eksamensrettede oppgaver og powerpointer som kan redigeres.

Forfatterne
Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand har alle solid faglig bakgrunn og yrkesfaglig undervisningserfaring. Du kan lese mer om forfatterne under fanen ved siden av.