Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)

Tysk 1 vg1–vg2
/sek-asset/external-resources/ee1057c9-4c66-4341-8176-118b3e59f715/sek-asset/external-resources/892aefc1-e402-4459-8a4a-fb8787ba6410

Om læreverket

Målet med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Læreverket er oppdatert og tilpasset kravene i læreplan for fremmedspråk nivå 1 til fagfornyelsen (LK20).
Klasse! har både fysisk og digital lærebok for hvert trinn, og fyldige digitale ressurser for elever og lærere.
• Lærebok Klasse! 1 Tysk 1 vg1 bokmål (2020)
• Lærebok Klasse! 1 Tysk 1 vg1 nynorsk (2020)
• Lærebok Klasse! 2 Tysk 1 vg2 (2021)
• Digitale ressurser for elever Klasse! Elevnettsted (2020)
• Digitale ressurser for elever Klasse! Elevnettsted Pluss (2021)
• Digitale ressurser for lærere Klasse! Lærernettsted (2020)
• Digital lærebok Klasse! 1 Tysk 1 vg1 Unibok (2020) Epub-format
• Digital lærebok Klasse! 2 Tysk 1 vg2 Unibok (2021) Epub-format
• Digital lærebok Klasse! 1 Tysk 1 vg1 Brettbok (2020) Pdf-format
• Digital lærebok Klasse! 2 Tysk 1 vg2 Brettbok (2021) Pdf-format

Klasse!
- har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
- får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
- legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
- inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
- presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
- er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

For aktivitet, engasjement og kunnskap
Forfatternes mål med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.

Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land. Elevene oppfordres til å sammenligne med sin egen bakgrunn.

Brukervennlig struktur
Klasse!
har en ryddig og brukervennlig struktur i boka. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt brukt. Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Bildene vil alltid stå i en sammenheng og supplere innhold til temaene.

Kjerneelementet Kommunikasjon
I tråd med fagfornyelsen har Klasse! kommunikasjon i fokus, og dette er det tilrettelagt for i svært stor grad. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime.

Progresjon, differensiering, variasjon
Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Det legges opp til dybdelæring ved hjelp av et rikt utvalg og godt tilpassede oppgaver. Grammatikkdelen med teoretiske forklaringer er også gjennomarbeidet med tanke på innhold og oversiktlighet.

Klasse! som digital bok
Klasse! lærebok i et digitalt format er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Lærebøkene finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibok-utgavene har innlest læreboktekst, integrert tysk ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Klasse! Elev- og lærernettsted med nye funksjoner – gratis!
Klasse! har innholdsrike digitale ressurser, godt tilpasset kravene i fagfornyelsen. Elevene får jobbe med de grunnleggende ferdighetene gjennom et stort og variert utvalg oppgaver som vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Klasse! Elevnettsted har Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) integrert, og gir gratis og sømløs tilgang til Språkporten tysk. Nettstedet har en lagrings- og rapportfunksjon som gir god oversikt over arbeid og resultater for elever og lærere. Det er mulig å drive prosessorientert skriving med retting og kommentering av tekst, og lærer kan lage og tildele oppgaver til grupper eller enkeltelever. Med Klasse! Elevnettsted Pluss kan man lytte til innlest tekst fra boka.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.

Andre aktuelle læreverk