Klasse! 1-2. Tysk I (2017)

Læreplan Kunnskapsløftet
/sek-asset/external-resources/dc9b1d6d-74f3-4863-abcb-44bee1a8ca4a/sek-asset/external-resources/2575b94c-a8fd-4ae4-857b-c1b49ce9066d/sek-asset/external-resources/0e987f4c-d1ed-45a3-881d-589fda8810aa

Om læreverket

Klasse! oppdateres til fagfornyelsen og vil foreligge i ny utgave sommerne 2020. Klasse! legger vekt på at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en økt interesse og forståelse for et tysktalende Europa. Læreverket får nytt design og nettressurser som inkluderer innlest tekst, integrert ordbok og gode funksjoner som gir mange muligheter for lærere og elever.

Klasse!
er et tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning, og er godt tilpasset elevenes nivå.

Klasse! 1-2

- har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
- får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
- legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
- inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
- presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
- er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

Aktivitet, engasjement og kunnskap
Forfatternes mål med Klasse! 1-2 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med bøkene og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.
Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene og å gi dem språklige verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Klasse! gir god struktur
Klasse! 1 og 2 består begge av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Hver leksjon inneholder også faste elementer med tilknytning til temaet, noe som gir god struktur til opplæringen.

Oppgaver og grammatikk
Oppgavene til leksjonene er mange og varierte. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene.

Klasse! 1-2 på nett
Både Klasse! 1 og Klasse! 2 har gratis og rikholdige elevnettsteder med oppgaver og tilleggsstoff for utdyping, og et lærernettsted med blant annet fasiter, prøver, årsplan og tilleggsmateriell.

Det finnes også lydmateriell for elever og lærere, på nett.KOMPONENTER, KLASSE! 1 OG 2:
Alt-i-ett-bøker
Unibok digital bok(Epub 3)
Brettbok digital bok (pdf)
Lyd på nett (elev) lisens
Lyd på nett (lærer) lisens
Elevnettsted – gratis og åpent
Lærernettsted – lisens

Andre aktuelle læreverk