Juss og samfunn 1 og 2 | Rettslære

Rettslære 1 og 2
/sek-asset/external-resources/9138ce63-7828-4a12-8bc6-e2738cb18928/sek-asset/external-resources/c3deebb9-dfda-4200-be4f-5edbbb1a5841

Om læreverket

Juss og samfunn er et nyskrevet læreverk i programfaget rettslære i videregående skole. Dette læreverket tar rettslære på alvor som samfunnsfag og introduksjon til juss og videre studier. Lærebøkene er skrevet etter at ny straffelov trådte i kraft i oktober 2015, og etter justeringer i arbeidsmiljøloven.

Juss og samfunn forklarer de ulike rettsemnene grundig og i et språk elevene forstår og er skrevet med utgangspunkt i elevenes verden. Prinsippet «fra det nære til det fjerne» er et gjennomgående fagdidaktisk grep, der elevnære eksempler kombineres med mer avanserte saker og eksempler fra rettspraksis på alle nivåer. Helhetlig tenkning og tydelig struktur gir elevene en god forståelse for jussen som fag. Gjennomgående bruk av velkjente eksempler i fagtradisjonen og fersk rettspraksis gir eleven både et historisk og et aktuelt bilde av fagområdet. Eget metodekapittel i bok 1 gir elevene en god og grundig gjennomgang av juridisk metode og et praktisk anlagt verktøy for å jobbe videre med de ulike rettsområdene

Lærebøkene Juss og samfunn 1 og Juss og samfunn 2 fåes også i digitale utgaver.

Elevnettstedet er åpent og gratis. Her er det et rikt utvalg oppgaver og selvrettende test-deg-selvoppgaver. Det er nyhetsrelaterte caser, oversikt over aktuelle lover og henvisninger til saker som er gjennomgått i boka.

Eget lærernettsted har innlogging og krever lisens. Her er det gjennomgang av relevant rettspraksis, eksempelbesvarelser og forslag til undervisningsopplegg, vurderingsoppgaver og årsplan.

Juss og samfunn Lovsamling er tilpasset programfaget rettslære i videregående skole og er et praktisk hjelpemiddel både for elever og lærere. Utvalget av lover er tilpasset kompetansemålene og enkelte forskrifter og konvensjoner med særlig relevans er tatt med.

Andre aktuelle læreverk