Jobb i sikte yrkeshefter

/sek-asset/external-resources/e3a089f3-823e-4de3-a2a6-de3e5b73519f/sek-asset/external-resources/306fda0f-e1ba-4221-a11f-1d3d5966efb3/sek-asset/external-resources/b60da499-2bad-49e3-81b4-046e4b0934a6/sek-asset/external-resources/ecd44724-8fc7-4218-a1b5-4c43314d68a7

Om læreverket

Yrkeshefter til spesialisering. Heftene gir innsikt i språk og arbeidsoppgaver som er spesielle for de aktuelle yrkene. Det er valgt yrker som ikke krever lang utdannelse.

Heftene legger opp til den samme engasjerende og selvutviklende metoden man ellers finner i Jobb i sikte-serien. Serien legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen: skriftlige oppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill. I deltakerboka er det god plass til egne notater, og den kan brukes som oppslagsbok etter avsluttet kurs.

Heftene er tilrettelagt språklig og er fine som ekstra lesestoff til voksne. Det er morsomme og engasjerende historier med varierte illustrasjoner og innlæring av nye ord.

Læreverket består av:

  • Deltakerbok med tekster og oppgaver
  • Arbeidsheftet På praksisplassen
  • Nettsted med interaktive oppgaver
  • En serie hefter som tar for seg et bredt utvalg av yrker
  • Deltaker-CD med tekster fra deltakerboka
  • Lærer-CD med ekstra lyttetekster
  • Lærerveiledning på nett

Andre aktuelle læreverk