Flex

Temahefter og nettsted for elever som har behov for stor grad av tilrettelegging
/sek-asset/external-resources/5d2ed60c-dcdf-4e48-b69e-dae2922d40da

Om læreverket

Flex er utviklet for elever som har behov for stor grad av tilrettelegging. Heftene bygger på New Flight Extra, men kan også brukes uavhengig av verket.


Heftene presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Ordforrådet er enkelt og det stilles ingen krav til skriftlige ferdigheter. Heftene er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene.