Exploring English

/sek-asset/external-resources/43cd791e-8be0-470f-97c6-d1838a0fd93e

Om læreverket

Exploring English hjelper elevene med å utforske tekststrukturer og engelsk språkbruk, beherske ulike språksituasjoner og beskrive tekst og språk på engelsk.

Boka lærer elevene om tekstforming, kommunikasjon og grammatikk. Den dekker to av tre hovedområder i læreplanene, nemlig “kommunikasjon” og “språk/språklæring”, og passer like godt for Vg1 som for programfagene i engelsk. Oppgaver på to hovednivåer gjør det enkelt å tilpasse lærestoffet til det enkelte kurs og den enkelte elev. Boka passer godt sammen med vanlige tekstbøker som dekker det siste hovedområdet ”kultur, samfunn og litteratur”.

Exploring English er inndelt i tre deler med egne oppgaver: Del A – Tekstforming, Del B – Grammatikk, Del C – Oppslagsdel. Tekstformingsdelen står først for å gi en systematisk gjennomgang av stoffet og en gradvis oppbygging av kompetanse. Etter hver del kommer det samleoppgaver med temaer og spørsmål som kan være aktuelle til eksamen.

For at elevene skal kunne beskrive tekst og språk på engelsk, er den relevante engelske fagterminologien oppgitt i hvert kapittel og i en terminologiliste i oppslagsdelen. Oppgavene er skrevet med instruksjoner på engelsk for å understreke hva som er arbeidsspråket, og for at elevene skal være godt forberedt på å tolke og løse eksamensoppgaver.

exploring.cappelen.no
Boka har eget, gratis nettsted. Her er det mer oppslagsstoff, løsningsforslag til oppgavene og flere oppgaver. I noen av oppgavene må elevene arbeide med store søkbare tekstbanker eller tekstkorpus hvor man kan klikke seg inn og sjekke hvordan ord og uttrykk brukes i autentiske muntlige og skriftlige morsmålstekster.

Andre aktuelle læreverk