Ankunft. Tysk II

/sek-asset/external-resources/1d168f36-6f69-4433-aa1d-1257f479259e/sek-asset/external-resources/5c02441c-df85-4c65-8058-df1ff8a45d1d/sek-asset/external-resources/568207a9-cc6d-4cb8-91cf-9a59abd63fe0/sek-asset/external-resources/14100540-4c9f-4bde-8dff-ed42bccd23c3

Om læreverket

Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.

Hvert kapittel inneholder «Praktisches Deutsch», et middel til å øke frase- og ordforråd, i et autentisk og tidsriktig språk som de kan se praktisk nytte av å beherske. Dette har vært styrken ved læreverket siden introduksjonen i 2006.


KOMPONENTER
Lærebok per årstrinn
Unibok
Brettbok
Elevnettsted - gratis
Lærernettsted årstrinnslisens

www.ankunft.cdu.no

Andre aktuelle læreverk