Access to English: Literature

/sek-asset/external-resources/f9335160-67be-4805-ae72-4772cb453450

Om læreverket

Læreverket Access to English: Literature har vært en klar markedsleder innenfor programfaget Engelskspråklig litteratur og kultur helt siden faget ble innført i 2008. I den nye utgaven ble mange av de velprøvde og populære klassikerne beholdt, samtidig som vi introduserte nye og spennende tekster, kurs og opplegg.

Nytt i 2015-utgaven:
• alle de litterære tekstene i kapittel 1 «Read and Enjoy» og kapittel 7 «Contemporary Literature»• nye tekster i samtlige andre kapitler
• flere og mer varierte oppgaver
• «Art and Culture Course»: et nytt kurs som kommer i tillegg til «Essay Writing Course». Det nye kurset tar for seg læreplanmålet om at elevene skal analysere og vurdere «et utvalg av andre kunstneriske uttrykksformer innen engelskspråklig kultur» på en stimulerende og aktiviserende måte
• lysere og mer fargerik design

Kjent og kjært:
• oversiktstekster av høy kvalitet
• ryddig struktur i litteraturhistoriske perioder
• konkret og anvendbar tilnærming til litterær analyse
• egne sider med skriveoppgaver som krever fordypning
• skrivekurs i fem deler som gir elevene trening i å skrive om litteratur
• gratis elevnettsted: access.cdu.no
• gratis lærerressurser samme sted

Om 2008-utgaven av Access to English: Literature

Elevene arbeider med litteratur, film, arkitektur og andre kunstarter og får oppleve engelskfaget som krevende, lærerikt og inspirerende. Oversiktsartiklene er grundige og gir forståelse og innsikt samtidig som elevene får utviklet sine språkkunnskaper og formuleringsevner gjennom oppgavene.

Læreverket gir en grundig innføring i de litterære strømningene og samfunnsutviklingen forøvrig i periodene. Forfatternes mål er å gi elevene et solid faglig grunnlag gjennom oversiktstekster - på en form og i et språk som motiverer.

Litteraturutvalget til de forskjellige periodene er gjort etter flere kriterier: den skal være representative for perioden, men også allmenngyldig. Det har vært viktig å vise at eldre litteratur ikke er museumsstykker, men levende uttrykk som kommuniserer også med i vår tid.

Ikke bare litteratur
I tillegg til litteratur, fins blant annet artikler og opplegg omkring kunst, musikk, arkitektur og film. Elevene kan høre og se ideer og tanker i periodene, ikke bare lese om dem. Vi har lagt stor vekt på utvelgelsen av illustrasjoner, og mange av dem er satt inn i en kontekst og krever like stor oppmerksomhet som en tekst.

Skriftlig og muntlig kommunikasjon
Kurset setter høye krav til både skriftlig og muntlig framstillingsevne hos elevene. Boka inneholder fem grundige ”skrivekurs” med oppgaver som leder dem trinnvis gjennom de forskjellige fasene fram til et vellykket essay.

Lærer-CD-er
Alle litterære tekster, dikt, sanger og lytteøvinger er innspilt på CD. Et utvalg av tekstene vil også ligge som lydspor på nettstedet access.cappelendamm.no

access.cappelen.no
Access to English: Literature har et innholdsrikt, gratis fagnettsted med egen ressurs for læreren. Hver tekst har ekstra materiale. Her vil elevene finne stoff til ekstra fordypning i litteratur, kunst, musikk og arkitektur.