Vekst Helse- og oppvekstfag (K06)

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2/Vg3
/sek-asset/external-resources/99f6cf84-4493-4d49-97e6-e69af739cc7d/sek-asset/external-resources/0fba8ef0-25d2-49a9-877a-e9cb0face4e4/sek-asset/external-resources/04d81ccb-8de9-422f-a5a4-2a91acae9acf/sek-asset/external-resources/550c7f83-1e38-4e3c-86ad-a8a11af0a032

Om læreverket

Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et dominerende læreverk på BUA-utdanningen og har vært brukt både i videregående skole og i voksenopplæring med mange fornøyde brukere. Læreverket Vekst for Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2015 og 2021.

Målet med Vekst har fra starten av vært å presentere et "elevaktivt" læreverk. Dette er et viktig element for å skape dynamikk i undervisningen og inspirere elevene til å utvikle den forståelse som kreves for å nå kompetansemålene i læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Forfatterne har dessuten lagt stor vekt på å få bøkene så nært knyttet til praksis som mulig.

Vi har spurt BUA-lærerne om deres erfaringer med læreverkene i BUA-faget. Vi fikk tydelige svar om hvilke lærebøker skolen ønsket seg. Det viktigste signalet var et sterkt ønske om å kunne undervise etter et praksisorientert læreverk med gode differensieringsmuligheter som gjør det enkelt å tilpasse undervisningen til alle elever.

Gratis elevnettsted
Barne- og ungdomsarbeiderfag har varierte ressurser for både lærere og elever. Elevnettstedet er åpent og gratis. Fagnettstedet http://hofag.cdu.no/ vil ikke lenger oppdateres.

Det er fortsatt gratis elevinnhold på Vekst Elevnettsted (LK20). Les mer og bestill tilgang til lærernettstedet her. Her kan elever og lærere logge direkte inn og ta ressursene i bruk: https://vekst.cappelendamm.no/.

Tydelig struktur – rett på sak
Vekst har en bedre og mer fullstendig tilpasning av fagstoffet til kompetansemålene. Et annet hovedmål ved revisjonen var å skape en ryddig og tydelig struktur på tekstene, mange av respondentene så frem til et læreverk som går mest mulig rett på sak i fremstillingen av fagstoffet. Tilbakelmeldingene tyder på at dette har vi lyktes med. Det ble også lagt stor vekt på tydelige og gjenkjennelige visuelle elementer i bøkene. Dette åpner for variasjon i presentasjonene av lærestoffet og gjør det enklere for elevene å finne fram til ulike typer av innhold.
Oppgavene ble selvsagt grundig oppdatert, og vi fylte på blant annet på med nye oppgaver der eleven skal bruke digitale kilder. En bevisst tilpasning av språket for denne målgruppen inngikk også som en viktig del av revisjonen.

Praksisorientert, virkelighetsnært
Lærerne er opptatt av at de ulike aldersgruppene som BUA-faget tar opp, og hverdagen på de vanligste arbeidsstedene for barne- og ungdomsarbeidere, skal beskrives og være til stede gjennom hele læreverket.
Dette forsøker Vekst å oppfylle ved å følge barn og unge i ulike aldersgrupper i barnehager, skole, SFO og fritidstilbud for ungdom. De nye Vekst-bøkene er fulle av virkelighetsnære eksempler (caser) om ulike situasjoner og utfordringer som en barne- og ungdomsarbeider kan komme opp i, i forhold til barn og ungdommer i forskjellig alder og i yrkesutøvelsen generelt. På den måten kobler vi teoristoffet til praksis og gjør det lettere for eleven å oppfatte og ta til seg innholdet.

Begrepsapparat og ordforklaringer
Sentrale fagbegreper er samlet i en oversikt og forklart på en kortfattet og tydelig måte helt i starten av hvert kapittel. Vanskelige ord er forklart i margen. I tillegg er det en oppslagsliste bak i boken der eleven raskt kan finne tilbake til forklaringene både av vanskelige ord og av sentrale fagbegreper i boken.

Andre aktuelle læreverk