Jobbstart

Introduksjon til norsk arbeidsliv
Prøvetilgang for skoler (bestilling)
/sek-asset/external-resources/ff79fca8-90ea-493d-8c3f-10fdba22825f

Om læreverket

Jobbstart er et nettbasert læremiddel som gir en introduksjon til arbeidsoppgaver og dagligdagse uttrykk i noen utvalgte yrker: kantine, renhold, barnehage, butikk, lager, pleie og omsorg. Læremiddelet tar også for seg jobbsøking: søknad, cv, intervju.

Jobbstart er utviklet for voksne og ungdom med lave norskferdigheter som ønsker kunnskap om norsk arbeidsliv og veier til egen jobb. Innholdet ligger på nivå A1 og A2. Progresjonen er langsom med mye repetisjon. Læreverket kan brukes på både spor 1 og 2. Jobbstart er utviklet med støtte fra VOX.

Kommunikasjon, krav og jobbsøk
Alt innhold presenteres og bearbeides gjennom interaktive oppgaver, med stor vekt på å oppfatte og forstå muntlige beskjeder og informasjon som blir gitt. Læremidlet tar også for seg viktige krav i yrkene, forventninger til de ansatte, relevante regler og HMS-krav på arbeidsplassen. Innholdet er overførbart til andre yrker enn de som blir tatt opp. Jobbstart inneholder også oppgaver om jobbsøking, cv-skriving og jobbintervju.

Filmer og oppgaver Hvert oppgavesett blir innledet med en kort film fra arbeidsplassene. I tillegg til filmene er det brukt foto fra arbeidsplassene for å støtte opp om innholdet i oppgavene. Hver yrkesdel inneholder rundt 200 oppgaver. Delene om jobbsøking, CV-skriving og jobbintervju innledes også med relevante filmer. Her er oppgavene i hovedsak på A2-nivå.

Elevressurs og lærerressurs
Jobbstart består av to deler: Jobbstart Elevressurs og Jobbstart Lærerressurs. Læreren kan opprette elevgrupper og følge med på elevenes arbeid. Elevene kan sende skriveoppgaver til læreren for kommentering. Lærerressursen inneholder lærerveiledning, foto- og filmmapper og forslag til aktiviteter.

Yrker og temaer i Jobbstart:

  • Kantinemedarbeider
  • Lagermedarbeider
  • Pleieassistent
  • Renholder
  • Barnehageassistent
  • Butikkmedarbeider
  • Jobbsøking
  • CV
  • Jobbintervju

Andre aktuelle læreverk