Jobb i sikte

/sek-asset/external-resources/e3a089f3-823e-4de3-a2a6-de3e5b73519f

Om læreverket

Engasjerende metode i arbeidslivskunnskap.
Jobb i sikte er skrevet for å dekke behovet for arbeidslivskunnskap. Læreverket kan brukes i all opplæring som har som mål å kvalifisere innvandrere for arbeid i Norge. Egenaktivitet er viktig i dette faget og læreverket har derfor ulike oppgaver til bruk i undervisningen: skriftlige oppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill.


I boka blir deltakeren kjent med Ali og Miriam Goren. De ønsker å få et godt liv i Norge, få seg jobb og forsørge seg selv og barna sine. Vi følger dem på kurs og på vei mot arbeid i Norge. Boka tar for seg mye av det som er viktig å vite når man har kommet til Norge. Deltakerne vil lære om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og få tips om hvordan man kan finne og søke jobb.

Komponenter:
• Deltakerbok
• Deltaker-CD
• Lærer-CD
• Lærerveiledning på nettstedet, gratis
• Praksisplasshefte
• En rekke yrkeshefter

Jobb i sikte. På praksisplassen
Dette er et arbeidshefte som kan brukes på alle typer praksisplasser. Programmet i heftet forbereder og følger opp deltakeren i praksis og tar opp temaer som aktiviserer og bevisstgjør deltakeren. Aktuelle temaer er pauser og pauseprat, språklige misforståelser, service og arbeidsoppgaver og hensikten med praksisplassen.

Yrkeshefter til spesialisering
Det finnes en rekke hefter som tar for seg ulike yrker. Hensikten med heftene er å la deltakerne øve på språk og oppgaver som er spesielle for yrkene. Søk på "Jobb i sikte yrkeshefter" for mer informasjon.

Andre aktuelle læreverk