Access to English

Engelsk for SF
/sek-asset/external-resources/2c75bf01-d2fd-4862-b0de-a86287380443/sek-asset/external-resources/d581cb91-5522-466b-85e9-222820adab1a

Om læreverket

Access to English legger vekt på gode og engasjerende tekster, variasjon og sjanger- og språklig bevissthet.

Alt-i-ett-bok
• God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden
• Vektlegging av sjanger- og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket
• Stor variasjon i aktivitetene til tekstene – mange oppgaver for både skriftlig og muntlig øving
• Vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter

Elevnettsted
Access to English har gratis elevnettsted som er strukturert etter temaer og tekster. Til hver tekst vil en finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver. På nettstedet finnes også Glosemesteren, til øving av glossaret i boka.

Lærernettsted
Her fins blant annet prøver, årsplan, undervisningsopplegg mm.

Andre aktuelle læreverk