QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene

QED er et læreverk utviklet for studenter som skal ta matematikk i grunnskolelærerutdanningen på 1.–7. eller 5.–10. trinn. Bøkene egner seg også godt for videreutdanning.

/sek-asset/products/9788202420925.jpg/sek-asset/products/9788202420987.jpg/sek-asset/products/9788276348903.jpg

Om serien

QED består av to bøker for hvert av trinnene 1.–7. og 5.–10. Bøkene bygger på de Nasjonale retningslinjene for matematikk i grunnskolelærerutdanningen og på erfaringer og synspunkter fra forskjellige lærerutdanninger i Norge. Bøkene presenterer oppdatert kunnskap om matematikk som undervisningsfag tilpasset behovene i dagens skole og samfunn.

QED inneholder mange figurer, tabeller og bilder som samspiller med teksten. Hvert kapittel har oppgaver som ikke bare etterspør matematiske svar, men også åpner for refleksjon. Kapitler er delt inn etter både matematikkfaglige og matematikkdidaktiske emner. Det fagdidaktiske er integrert også i de førstnevnte, men de sistnevnte går i dybden på elevers læring, arbeidsmåter og lærerkompetanse.

På nettsiden er det til hver bok fasit og eksempler på bruk av digitale verktøy som GeoGebra og Excel. Til 1–7 bøkene er det også egne nettkapitler som omhandler bruk av interaktiv tavle og vurdering av Matteapper.