Nordic Literacy Podkast
Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?

Arild M. Bakken, Anne Håland og Trude Hoel

I denne episoden av Nordic Literacy Podkast snakker redaktør Arild M. Bakken fra Universitetet i Stavanger med to forskere som har undersøkt hvordan førsteklassinger leser litteratur,  Anne Håland og Trude Hoel, begge fra Lesesenteret i Stavanger.

Artikkelen de tar utgangspunkt i er «Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse».

God lytt!

SPOTIFY