Nordic Literacy Podkast
Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet?

Arild Michel Bakken og Atle Skaftun

Redaktør Arild Michel Bakken samtaler med professor Atle Skaftun om å knekke lesekoden, om å få tilgang til teksters mening, og om å bli deltaker i tekstkulturen. På veien besøkes innsikter fra sentrale skikkelser som Vygotskij, Gee og Langer.

God lytt!

SPOTIFY