Cappelens upopulære podkast
Noam Chomsky: Det medfødte språket

Terje Lohndal og Bjørn Ramberg

Hør Terje Lohndal i samtale med Bjørn Ramberg om boken "Det medfødte språket" av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky.

Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 69 i serien.

Terje Lohndal er professor i engelsk språk ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø og har skrevet forord til den norske utgaven.
Bjørn Ramberg er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Hør Cappelens upopulære podkast i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Cappelens upopulære» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Libsyn

Det medfødte språket

Et kapittel i den rasjonelle tenkningens historieNoam Chomsky

Er språk natur eller kultur?


Hva er unikt ved menneskets språkevne?


Det medfødte språket forteller om et viktig aspekt ved det å være et menneske, nemlig vårt instinkt til å lære og bruke språk. Boken er en inngangsport til Chomskys språkvitenskapelige forfatterskap.


Språkforskeren Noam Chomsky (1928–) er vår tids mest innflytelsesrike språkforsker. Han har gjennom en lang karriere tatt til orde for at menneskets språkevne er medfødt. I denne boken gjør han noen utsnitt fra språkfilosofiens historie fra Descartes til Humboldt, og argumenterer for at mennesket har en grunnleggende kreativ språkevne som skiller oss fra dyr og maskiner. Språkevnen er universell, og et viktig forskningsspørsmål for Chomsky har vært å undersøke hva denne universelle evnen faktisk består av.


Bok nr. 69 i serien Cappelens upopulære skrifter. Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og har et forord av Terje Lohndal.

Les mer
Det medfødte språket
Det medfødte språketEt kapittel i den rasjonelle tenkningens historieNoam Chomsky
299,–