Akademisk kvarter
Refleksivt lederskap – på tide å stoppe opp?

Åshild Mongstad, Gerd Elise Mørland og Birgitte Aga

I boken Refleksivt lederskap – på tide å stoppe opp? inviteres du som leser til å reflektere over hva ledelse er og hvordan du leder deg selv og dine medarbeidere.

I denne episoden av Akademisk kvarter ser forfatter Åshild Mongstad nærmere på hvordan utvikle sin forståelse av eget lederskap.

Forfatteren kobler tverrfaglig teori til refleksjonsøvelser og andre verktøy som gjør det lettere å analysere og forstå egne forutinntatte oppfatninger og antagelser. Ved å ta i bruk disse verktøyene vil du kunne utvikle din forståelse av ditt eget lederskap og samspill med andre. Boken bidrar til å videreutvikle moderne ledelsesteori gjennom å tilføre refleksjon både som perspektiv og som et aktivt grep for å skape bedre samspill og relasjoner.


Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Refleksivt lederskap

På tide å stoppe opp?Åshild Mongstad

I boken Refleksivt lederskap – på tide å stoppe opp? inviteres du som leser til å reflektere over hva ledelse er og hvordan du leder deg selv og dine medarbeidere.


Forfatteren kobler tverrfaglig teori til refleksjonsøvelser og andre verktøy som gjør det lettere å analysere og forstå egne forutinntatte oppfatninger og antagelser. Ved å ta i bruk disse verktøyene vil du kunne utvikle din forståelse av ditt eget lederskap og samspill med andre. Boken bidrar til å videreutvikle moderne ledelsesteori gjennom å tilføre refleksjon både som perspektiv og som et aktivt grep for å skape bedre samspill og relasjoner. I hvert kapittel inviteres du til å stoppe opp og reflektere rundt kapittelets innhold, og samtidig koble teori til egen situasjon og praksis gjennom øvelser og verktøy.


Bokens målgruppe er studenter som studerer ledelse i høyskole og universitetssektoren. Boken er aktuell for studenter som tar etter- og videreutdanning innen ledelse, og for ledere innen privat, offentlig eller frivillig sektor som ønsker å utvikle sin forståelse av eget lederskap.


Les mer
Refleksivt lederskap
Refleksivt lederskapPå tide å stoppe opp?Åshild Mongstad
299,–