Inger Marie Lid og Trygve Wyller
Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag?

Når det etiske utspiller seg mellom makt, motmakt og praksis.

I denne episoden drøfter Inger Marie Lid og Trygve Wyller, forfatterne av boka «Makt, motmakt og praksis: Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd», i utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt, de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon. Institusjoner og profesjonsutøvere har brukt og bruker tradisjoner, teorier og metoder som ofte mer svekker enn styrker tjenestebrukeres, pasientenes og klientens egen vilje og subjektivitet.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Makt, motmakt og praksis

Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferdInger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.)

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. Med utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt analyserer og drøfter forfatterne i denne boka de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon.


Institusjoner og profesjonsutøvere har brukt og bruker tradisjoner, teorier og metoder som ofte mer svekker enn styrker tjenestebrukeres, pasientenes og klientens egen vilje og subjektivitet. Kapitlene kommer fra forskere innen mange fagfelt, som teologi, sykepleie, etikk, barnevern, funksjonshemmingsforskning, historie, diakoni og sosialt arbeid. I disse kunnskapsområdene handler det om å anerkjenne og å styrke menneskers verdighet og fremme rettferdighet. Men både historisk og aktuelt viser forskning og erfaring at det motsatte også skjer. Det etiske utspiller seg mellom makt, motmakt og praksis.

Les mer
Makt, motmakt og praksis
Makt, motmakt og praksisBidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferdInger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.)
398,–