Akademisk kvarter
Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»?

Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren

Hvorfor vinner bokmål terreng i forhold til nynorsk når skriftformene er offisielt likestilte?

I denne episoden av Akademisk kvarter spør vi: Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»? Hvorfor blir «knoting» ofte oppfattet som negativt? Hvorfor blir noen stavemåter sett ned på selv om de har vært tillatt i mer enn hundre år?

Med blikk for språkets ideologiske aspekter og sosiale funksjoner ser forfatterne i denne boka på fenomener som standardisering, dialektnivellering, «knoting» og multietnolekt, språkbruk i digitale tekster og reklame, og forholdet mellom norsk og andre språk fra norsk språkhistorie, som samisk, dansk, tysk og engelsk.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Blikk for språk

Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighetStian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren

Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»?

Hvorfor blir «knoting» ofte oppfattet som negativt?

Hvorfor vinner bokmål terreng i forhold til nynorsk når skriftformene er offisielt likestilte?

Hvorfor blir noen stavemåter sett ned på selv om de har vært tillatt i mer enn hundre år?


Denne boka gir innsikt i en essensiell dimensjon ved språk, nemlig at språklige valg uttrykker sosiale og kulturelle posisjoner.


Med blikk for språkets ideologiske aspekter og sosiale funksjoner ser forfatterne på fenomener som standardisering, dialektnivellering, «knoting» og multietnolekt, språkbruk i digitale tekster og reklame, og forholdet mellom norsk og andre språk fra norsk språkhistorie, som samisk, dansk, tysk og engelsk.


Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet er skrevet for studenter i norsk- og nordiskfaget, og passer på bachelor- og masternivå. Leserne blir kjent med sentrale begreper fra sosiokulturell lingvistikk og får innsikt i noen av språkvitenskapens grunnlagsspørsmål. Framstillingen er særlig aktuell for lærerstudenter som skal bidra til elevers danning i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.

Les mer
Blikk for språk
Blikk for språkSosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighetStian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren
449,–