Akademisk kvarter
Hvordan skaper du bedre samarbeidsklima og arbeidsglede i en bedrift

Kristin Aase og Bente Vetland

Hvilke konkrete verktøy man kan ta i bruk for å nå sine mål?

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du statsviter Kristin Aase i samtale med Bente Vetland, lærer, leder og rådgiver i videregående skole.

De tar for seg hovedtemaene i boken «Leder, kjenn deg selv!». I løpet av samtalen drøfter forfatterne hvordan og hvorfor selvinnsikt skaper bedre ledelse, og de tilbyr konkrete verktøy for å nå målet. Hensikten er at du som leder evner å se deg selv utenfra, samtidig som du oppnår en bedre forståelse av dine medarbeidere. På denne måten vil du få større mot, tydelighet og ydmykhet som leder.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Leder, kjenn deg selv!

Kristin Aase og Bente Vetland

Leder, kjenn deg selv er skrevet til deg som ønsker å utvikle ditt lederskap. Boken viser hvordan og hvorfor selvinnsikt skaper bedre ledelse, og den tilbyr konkrete verktøy for å nå målet. Hensikten er at du som leder evner å se deg selv utenfra, samtidig som du oppnår en bedre forståelse av dine medarbeidere. På denne måten vil du få større mot, tydelighet og ydmykhet som leder.


Boken hjelper deg til å


  • erkjenne og forstå dine reaksjoner
  • se mer av det som er blindt for deg
  • bruke kvalitetene dine på en mer balansert måte
  • skape bedre møter med dine medarbeidere
  • bli bedre på relasjonsledelse
Leder, kjenn deg selv presenterer to personlighetsverktøy som bidrar til selvinnsikt og teamforståelse; Enneagrammet og Kjernekvadranten. Verktøyene ses i sammenheng med ny ledelsesteori, og synliggjør hvilken betydning relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker har for at du skal kunne utøve god ledelse. Målet er å kunne møte kritiske innspill på en konstruktiv måte og være fleksibel og imøtekommende overfor medarbeidere. Slik skaper du bedre samarbeidsklima, økt måloppnåelse og arbeidsglede.

Bokens målgruppe er studenter på lederutdanninger, og da spesielt etter- og videreutdanninger, så vel som deltakere på lederutviklingsprogrammer og -kurs. Oppdatert 2022: BI har tatt boken inn på pensum på ett av kursene de tilbyr.

Les mer
Leder, kjenn deg selv!
Leder, kjenn deg selv!Kristin Aase og Bente Vetland
359,–