Pernille Kræmmergaard og Siw Fosstenløkken
Hvordan kan bedrifter og organisasjoner raskere nå digital modenhet?

Hvordan skaper bedrifter og organisasjoner verdi ved hjelp av ny teknologi og IT?

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du direktør av DI2X – Digitaliseringsinstituttet Pernille Kræmmergaard i samtale med professor Siw Fosstenløkken, i diskusjon om hvordan den teknologiske utviklingen krever nye måter å tenke og lede på. Pernille Kræmmergaard har nylig utgitt boken "Digital transformasjon. Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for" og oppfølgeren "Digital modenhet. Strategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjoner".
 

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Digital transformasjon

Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk forPernille Kræmmergaard

Den digitale og teknologiske utviklingen krever nye måter å tenke og lede på, og det er evnen til å tilpasse seg og søke bedre løsninger for medarbeidere, kunder og samfunn som står sentralt – ikke teknologiene i seg selv.


Digital transformasjon – ti evner din organisasjon må ha og tre som du har bruk for beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner raskere kan nå digital modenhet og organisere seg for å kunne bruke teknologi til både optimalisering av eksisterende systemer og rutiner, og for radikal innovasjon. Forfatteren tar hele tiden i betraktning kundenes og samfunnets behov i et stadig skiftende konkurranselandskap.


I denne utgivelsen, som er ment som en praktisk anvendelig bok for ledere på alle nivåer, bruker Pernille Kræmmergaard sin lange erfaring fra forskning og praksis, sine teoretiske kunnskaper og ikke minst sin erfaring fra de hundrevis av kurs hun har holdt hos offentlige organisasjoner og private virksomheter.


Boken inneholder mange konkrete eksempler og gir praktiske råd om hva ledere bør være oppmerksomme på når de jobber med digital transformasjon. I forbindelse med boken og rammeverket den presenterer er det utviklet en selvevalueringstest der ledere kan undersøke sin organisasjons evne til digital transformasjon.

Les mer
Digital transformasjon
Digital transformasjonTi evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk forPernille Kræmmergaard
419,–

Digital modenhet

strategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjonerPernille Kræmmergaard

Digital modenhet – strategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjoner viser hvordan den digitale teknologien har utviklet seg i suksessive stadier siden digitaliseringens spede begynnelse, og hva hvert utviklingstrinn stiller av nye krav til strategi, organisering og ledelse.


Teknologi er noe mer enn bare verktøy som lederen kan si ja eller nei til å investere i. Ny teknologi legger grunnlaget for nye forretningsmodeller, produkter og tjenester, og den endrer forholdet til kundene og samfunnet for øvrig, til samarbeidspartnerne og de ansattes hverdag.


Teknologi gir derfor muligheter til å styrke konkurranseposisjonen og tilfredsstille kravene og forventningene til kundene og samfunnet på nye måter, men den stiller også nye krav til ditt lederskap. Som leder trenger du ikke nødvendigvis å være en teknologiekspert, men du må forstå hvordan din bedrift eller organisasjon kan utnytte de digitale mulighetene til å skape nye verdier for kundene og samfunnet, og hvordan dette kan gjøre bedriften eller organisasjonen til en attraktiv og stimulerende arbeidsplass og ettertraktet samarbeidspartner.

Les mer
Digital modenhet
Digital modenhetstrategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjonerPernille Kræmmergaard
289,–