Anja Nylund Hagen og Hedvig Mollestad
Hvordan håndterer norsk musikkbransje den digitale hverdagen?

De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje?

I denne episoden av Akademisk kvarter snakker Anja Nylund Hagen og Hedvig Mollestad om dagens musikkbransje.

I boka Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen. I denne episoden av Akademisk kvarter snakker forfatter Anja Nylund Hagen med musiker Hedvig Mollestad om hvordan norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen. God lytt!

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Fra plate til plattform

Norsk musikk ut i verdenAnja Nylund Hagen, Mari Torvik Heian, Roy Aulie Jacobsen og Bård Kleppe

De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.


Digitaliseringen har gitt nye muligheter til å produsere og distribuere musikk, drive med musikkeksport og til å lykkes internasjonalt. Samtidig kan veien ut i verden via internett være både uforutsigbar og bratt. Ved å undersøke arbeidsmåter, kompetansebehov og forhold knyttet til økonomi og opphavsrett, viser forfatterne hvordan digitale medier både er viktige verktøy i arbeidet og sentrale drivkrefter for bransjeutviklingen.


Forfatterne bruker ulike teoretiske begreper og analytiske perspektiver for å undersøke samspillet mellom teknologiske, profesjonelle, sosiale og kulturelle forhold i musikkbransjens utvikling. Et sentralt funn i boka er at musikkbransjen har behov for økt bransjekunnskap og rettighetsforståelse. Plattformsentreringen inviterer også til større grad av profesjonalisering og spesialisert kompetanse enn det den norske musikkbransjen er rigget for i dag.


Boka er relevant for forskere, studenter, politikere, beslutningstakere og aktører i musikkbransjen.


Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden er skrevet av Anja Nylund Hagen, Universitetet i Oslo, Mari Torvik Heian, Telemarksforsking, Roy Aulie Jacobsen, Telemarskforsking og Bård Kleppe, Telemarksforsking.

Les mer
Fra plate til plattform
Fra plate til plattformNorsk musikk ut i verdenAnja Nylund Hagen, Mari Torvik Heian, Roy Aulie Jacobsen og Bård Kleppe
Åpen tilgang