Akademisk kvarter
Hvordan gi elevers møter med skjønnlitterære tekster rom for sanser, følelser og opplevelser?

Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan

Hvordan man kan arbeide med estetisk lesing på barnetrinnet, slik at elevenes møter med skjønnlitterære tekster gir rom for sanser, følelser og opplevelser?

I denne episoden av Akademisk kvarter kan du høre Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan i samtale om verdien av å arbeide med skjønnlitteratur i skolen og hvordan litteraturundervisning kan engasjere og berøre elevene.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

 SoundCloud

 Apple Podcast/iTunes

 Google Podcast

Elevene og litteraturen

Estetisk lesing på barnetrinnetIngeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan (red.)

Elevene og litteraturen handler om hvordan man kan arbeide med estetisk lesing på barnetrinnet, slik at elevenes møter med skjønnlitterære tekster gir rom for sanser, følelser og opplevelser.Forfatterne viser eksempler på litteraturundervisning som inkluderer estetisk lesing av ulike litterære sjangre, som for eksempel muntlige fortellinger, romaner, tegneserier, bibelfortellinger, bildebøker, fantasyfortellinger, bildebokapper og ikke minst tekster av forskjellige slag som elevene skriver selv.


Flere av kapitlene i boken tar utgangspunkt i utprøvingsprosjekter i norske klasserom, og en fellesnevner for alle kapitlene er at de legger vekt på litteraturens estetiske potensial. De viser verdien av å arbeide med skjønnlitteratur i skolen på en måte som berører elevene og bygger på deres leseopplevelser, og som også harmonerer med læreplanens føringer (LK20). Personlig engasjement åpner for dybdelesing og dybdelæring, et ideal som læreplanen løfter fram, og som gjenspeiler seg i konkrete læreplanmål.Bokens nye innsikter om estetisk lesing er viktige for lærerstudenter og lærere som arbeider med litterære tekster i ulike sammenhenger i skolen.Forfatterne er forskere innen litteratur og litteraturdidaktikk ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet Sørøst-Norge.

Les mer
Elevene og litteraturen
Elevene og litteraturenEstetisk lesing på barnetrinnetIngeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan (red.)
469,–