Akademisk kvarter
Hva skal vi egentlig med museer?

Harald Høiback og Knut Bergem

Og hva er egentlig museumsvirksomhet godt for? Hør forfatteren av boka "Kunnskap og begeistring - En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte", Harald Høiback i samtale med redaktør Knut Bergem.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkast-appen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Kunnskap og begeistring

En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåteHarald Høiback

Kunnskap og begeistring. En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte er en historie-, innførings,- og lærebok om museer og museumskunnskap. Boka gir en grundig innføring i hvor museene kommer ifra, når de oppsto, hvordan de har utviklet seg, hva de gjør og hvordan de finansieres. Boka drøfter også museumsfilosofiske spørsmål som verdigrunnlag, samfunnsrolle og ideologiske betydning. Hvordan berøres ulike grupper av den virksomheten som foregår der? Og hva er egentlig museumsvirksomhet godt for? I tillegg til museologien ser forfatteren også nærmere på hva det praktiske museumsarbeidet består av – samtidig som han diskuterer publikumsdimensjonen og hva det er som gjør at enkelte museer fremstår som bedre og mer publikumsvennlige enn andre.


Boka er skrevet for studenter og forskere innenfor kulturfag, ansatte på museer, skoler, og i offentlig forvaltning og turistnæringen – og alle dem som er opptatt av museenes fortid, nåtid og framtid. Selv om dagens museer står overfor store utfordringer, argumenterer forfatteren for at vi med god styring og fornuftig finansiering vil kunne oppleve at museenes gullalder faktisk ligger foran oss, ikke bak oss.

Les mer
Kunnskap og begeistring
Kunnskap og begeistringEn innføring i museenes historie, hensikt og virkemåteHarald Høiback
529,–