Akademisk kvarter
Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske?

Peter Scharff Smith og Marte Rua

Isolasjon i fengsel er et tema som har fått økt oppmerksomhet i media de siste par årene. Hva skjer egentlig når et menneske settes i isolasjon? Hva er problemet med denne praksisen? Og hvorfor brukes isolasjon så ofte i skandinaviske fengsler selv om vi stadig får internasjonal kritikk for det?

I denne episoden kan du høre redaktørene av boka «Isolasjon. Et fengsel i fengselet», Peter Scharff Smith og Marte Rua, i samtale om disse og flere spørsmål.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Isolasjon

Et fengsel i fengseletMarte Rua og Peter Scharff Smith (red.)

Å sette en frihetsberøvet person i isolasjon, er et av de aller mest inngripende maktmidlene en demokratisk stat har til rådighet overfor sine borgere. Hvorfor brukes isolasjon likevel så ofte i skandinaviske fengsler? Hvorfor fortsetter den internasjonale kritikken av Norge, Sverige og Danmark for denne praksisen? Hva skjer egentlig når et menneske plasseres i isolasjon? Og hva kan vi gjøre for å unngå at isolasjon tas i bruk?


Denne boka om isolasjon i fengsel bygger på forskning, erfaringer fra yrkespraksis og personlige opplevelser. Bidragsyterne er blitt invitert til å skrive fordi de er engasjerte formidlere, for deres spesielle kunnskap eller for sine personlige historier. På tvers av celledører, murer, landegrenser og yrkesgrupper er boka en møteplass der et mangfold av erfaringer, kunnskap og perspektiver til sammen tegner et kritisk bilde av isolasjon i fengsel og arrester.


Bokas elleve kapitler dekker fire temaer:


  • Regler og praksis i de skandinaviske landene
  • Isolasjonens virkninger
  • Opplevelser av isolasjon i fengsel
  • Isolasjon og mulige alternativer sett fra en fengselsfaglig synsvinkel
Boka er et referanseverk innen et område det stadig etterspørres kunnskap om.
Les mer
Isolasjon
IsolasjonEt fengsel i fengseletMarte Rua og Peter Scharff Smith (red.)
499,–