Akademisk kvarter
Er alle mennesker like mye verdt?

Ådne Valen-Sendstad og Ingrid Reite Christensen

Er alle mennesker like mye verdt? Menneskeverd og likeverd sees som grunnleggende for skolen, som er samfunnets viktigste aktør for menneskelig læring og utvikling. Samtidig er det mange eksempler på hvor vanskelig det er å sette begreper som likeverd og menneskeverd ut i praksis.

I denne episoden ser Ådne Valen-Sendstad og Ingrid Reite Christensen nærmere på hvordan vi kan forstå menneskeverd.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn

Ingrid Reite Christensen og Ådne Valen-Sendstad (red.)

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.


Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn inneholder diskusjoner om hva menneskeverd kan være og belyser dette fra ulike teoretiske ståsteder. Antologien består av ni kapitler om menneskeverd i typiske «menneskefag» i skolen.


Forfatterne av denne antologien ønsker her å fremme både deskriptive og normative bidrag om verdigrunnlag og praksiser i skole og samfunnsinstitusjoner. Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn tar også sikte på å utforske verdighet med en tverrfaglig tilnærming innen humaniorafag, som drar veksel på samfunnsfag, filosofi, sosiologi, religionsfag, språkfag, estetikk, pedagogikk og spesialpedagogikk.


Bidragene til antologien kommer fra forskere fra ulike fagfelt og de teoretiske og empiriske inngangene til hovedtemaet er ulike.

Les mer
Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn
Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunnIngrid Reite Christensen og Ådne Valen-Sendstad (red.)
329,–