Akademisk kvarter
Bør aktiv dødshjelp bli tillatt?

Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri

I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. Bør vi tillate aktiv dødshjelp i Norge? Hva er de viktigste argumentene mot en lovendring på dette feltet? Og hva er de viktigste argumentene for å tillate aktiv dødshjelp?

I boka Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt tar forfatterne for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp i Norge.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Aktiv dødshjelp

Etikk ved livets sluttOle Martin Moen og Aksel Braanen Sterri

I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. I Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp.


Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, og presenterer de sterkeste argumentene på begge sider. Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres.

Les mer
Aktiv dødshjelp
Aktiv dødshjelpEtikk ved livets sluttOle Martin Moen og Aksel Braanen Sterri
299,–