Nettstedet er ikke lenger tilgjengelig

Vi utvikler stadig nye og oppdaterte læremidler, men det betyr også at noen av våre eldre ressurser blir utdatert eller av andre årsaker ikke bør brukes i utdanningen. Noen læremidler er laget til tidligere læreplaner, noe innhold har blitt for gammelt, mens en god del av dem ikke oppfyller kravene til Universell Utforming (WCAG). 

Vi beklager dersom dette skaper utfordringer for din undervisning, men håper på forståelse for at vi er nødt til å følge offentlige krav. 

Lurer du på hva Universell Utforming er, eller ønsker å sette deg inn i dette området, kan du lese UU-tilsynets rapport fra sektortilsyn med opplæringssektoren:

Den digitale skulen – kan alle delta på like vilkår? | Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no)

«I 2023 har Uu-tilsynet gjennomført eit omfattande sektortilsyn med digitale løysingar brukt i grunnskulen. Gjennom kartleggingar, kontrollar og gjennomgang av forsking, har vi fått innsikt og ei grundig oversikt over utfordringane i sektoren.»