Lisenser og betingelser

Vilkår for bruk av digitale produkter fra Cappelen Damm AS

Cappelen Damms læremidler inneholder materiale som er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Bruk eller utnyttelse som ikke er hjemlet i lov eller avtale, må klareres med Cappelen Damm AS. Bruk av materiale på en urettmessig måte kan medføre erstatningskrav. Kommersiell eller ervervsmessig utnyttelse av materialet er ikke tillatt uten etter forutgående, skriftlig tillatelse fra Cappelen Damm AS.

Lisenser

Læremidlene gjøres tilgjengelig i henhold til det antall lisenser som er kjøpt. Innlogging på læremiddel skal skje med tildelt brukernavn og passord. For brukere av Feide gjelder innlogging via Feide.

Varighet

Lisensperioden gjelder normalt, om ikke annet er beskrevet, ett skoleår f.o.m. 1. september t.o.m. 31.august påfølgende år. 

Enkelte lisenser er løpende ett år (12 måneder) fra dato til dato. Dette er i tilfelle beskrevet på lisensen (produktsiden) i nettbutikken cdu.no.

Utløpsdato for lisensene vises på cdu.no/Min side/Digitale produkter. 

Lisenstyper

  • Enkeltlisens – kan bestilles og brukes av privatkunder, skolekunder og høgskole/universitets-kunder.
  • Elevlisens – kan bestilles av privatkunder og skolekunder. Kan brukes av privatkunder og elever tilknyttet skolekunder.
  • Lærerlisens – kan bestilles av skolekunder og benyttes av lærere tilknyttet skolekunder.
  • Elev- og lærerlisens – kan bestilles av skolekunder og benyttes av elever og lærere tilknyttet skolekunder.
  • Skolelisens – kan bestilles av skolekunder og benyttes av elever og lærere tilknyttet skolekunder. 

Brukerregistrering og administrasjon

Skolen eller lærestedet er selv ansvarlig for å registrere eller knytte til de brukerne som skal ha tilgang til et digitalt læremiddel. Skolen eller lærestedet er også selv ansvarlig for å vedlikeholde informasjon om brukere og administrere hvilke digitale læremidler brukerne til enhver tid skal ha tilgang til. Se også punktet om Personvern.

Brukeren som gjennomfører kjøpet av en lisens, vil automatisk få tilgang til læremiddelet.
NB! gjelder ikke for bestillinger gjort gjennom Pendel.

For skoler: Flere lærere og elever kan gis tilgang til et digitalt læremiddel ved å gå til "Administrasjon av brukere og digitale ressurser" på Min side.

Tilgjengeliggjøring

De digitale læremidlene gjøres tilgjengelig for brukere som har gyldig lisens i henhold til det som er spesifisert for hvert produkt. Det gjelder for eksempel avtalens varighet, abonnementsvilkår og løpetid.

Cappelen Damm AS vil bestrebe å holde normal responstid på tjenestene i avtaleperioden.

Vedlikeholdsarbeid på tjenestene må påregnes, men dette vil normalt bli utført utenfor ordinær skoletid, dvs. i tidsrommet 16.00–08.00. Det blir lagt ut informasjon  ved planlagt vedlikehold.

Ansvarsbegrensning

Cappelen Damm AS har ikke ansvar for skader som måtte oppstå på maskiner eller programmer ved bruk av læremidlene. Cappelen Damm AS er heller ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder ulike følger av driftsstans og tap av data. Ansvar for andre forhold er begrenset til produktets kostnad.

Digitale læremidler oppdateres og videreutvikles av Cappelen Damm AS. Cappelen Damm AS er bare ansvarlig for den versjonen som til enhver tid er tilgjengelig.

Det aksepteres at Cappelen Damm AS kan endre prisene på lisensene uten forutgående skriftlig varsel. Gjeldende priser er tilgjengelig på www.cdu.no.

Cappelen Damm AS kan ikke stilles til ansvar for urettmessig tilgang til brukerkontoer som har pålogging gjennom www.cdu.no.

Lovvalg

Avtalen reguleres av norsk lov, og Oslo er verneting.

Opphavsrett

Innhold og utseende på cdu.no er beskyttet i henhold til blant annet åndsverkloven. Alle rettigheter til cdu.no blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven). Kopiering, distribusjon og tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Cappelen Damm AS. Overtredelse av åndsverkloven kan medføre straff og erstatningsansvar.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Digital kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt. Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm AS. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.