FEIDE innlogging og grupper

Felles Elektronisk IDEntitet - Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren

Aktiver Feideinnlogging på cdu.no

Skolens vertsorganisasjon hos Feide (kommunen/fylkeskommunen) må abonnere på tjenesten «Cappelen Damm Utdanning» fra Cappelen Damm AS. Spørsmål om dette rettes til din lokale brukerstøtte hos Feide.

Hvis skolen ønsker å benytte innlogging via Feide på cdu.no, ta kontakt med oss på telefon 21 49 70 00 eller e-post, så veileder vi dere videre! Oppgi organisasjonsnummer skolen er registrert med i Feide.

Merk! Når skolen er aktivert for Feideinnlogging hos oss, må alle brukere ved skolen logge inn med Feide på cdu.no og våre digitale læremidler.

Logg inn med Feide på cdu.no

Dersom skolen er aktivert for Feideinnlogging i vårt system, kan lærere og elever logge direkte inn med sin Feidebruker på cdu.no og det blir automatisk opprettet en bruker.

Din Feideinformasjon

Du kan logge inn på tjenesten Feide Innsyn for å finne alle opplysninger som er lagret om deg og din organisasjon hos Feide.

Glemt brukernavn eller passord hos Feide?

Finn og kontakt din lokale brukerstøtte her.

Feidegrupper

Feidegrupper opprettes i Feide og må vedlikeholdes i Feide. Feidegrupper populeres ved at brukere logger inn på cdu.no med Feide.

Vi har innført Feide 2.0 / Dataporten ved pålogging i Skolen fra Cappelen Damm og Disko. Det betyr at dine grupper og tilhørende elever skal dukke opp automatisk. Det forutsetter at det skoleadministrative systemet har oppdaterte data og sender disse til Feide.