Administrere lisenser og tilgang

Lisenser til digitale ressurser og Unibok bestiller du i nettbutikken.

Administrering av brukere og lisenser gjøres i brukeradmin på cdu.no/minside. 
Merk! Noen lisenstyper har automatisk tilkobling og krever ikke tildeling.

Skal du tildele lisens til elev eller lærer, og ikke til en gruppe, må brukeren på forhånd være registrert. Feide-brukere blir automatisk registrert ved første innlogging på cdu.no.

 
Slik gir du deg selv, andre lærere eller elever tilgang til en digital ressurs/Unibok skolen har bestilt lisenser til:

 1. Logg inn på Min side og gå til "brukeradmin"/ Administrer brukere.
 2. Klikk på den digitale ressursen det skal gis tilgang til under "Skolens digitale ressurser".
 3. Klikk "Legg til lærer(e)"/"Legg til elev(er)" og huk av for navnet på den/de som skal ha tilgang.
 4. Avslutt med "Legg til valgt(e) lærer(e)"/"Legg til valgt(e) elev(er)".
 5. Brukere som er gitt tilgang, kan logge inn på Min side og gå til ressursen fra "Digitale ressurser" eller logge direkte inn på «verksnavn»@cdu.no / unibok.no.

Du som bestiller lisenser på cdu.no, blir automatisk tildelt en lisens. Bestiller du på vegne av andre, må du fjerne deg selv fra lisensen i brukeradmin. 

Enklere lisenstildeling med grupper

FEIDE-grupper

Ved å gi en Feide-gruppe tilgang til en digital ressurs, vil brukere i gruppa automatisk få tilgang til ressursen.

Feide-grupper opprettes i Feide og må vedlikeholdes i Feide. Dette forutsetter at fylkeskommunen/kommunen har oppdatert versjon av norEdu*-spesifikasjonen, versjon 1.6 eller nyere. Feide-gruppene i "brukeradmin" oppdateres ved at brukere logger inn på cdu.no med Feide. Les mer om Feide på cdu.no her.

Til og fra-dato på gruppene vises i "brukeradmin". Når en Feide-gruppe slettes/utløper, vil brukerne bli frakoblet de digitale ressursene gruppa har hatt tilgang til.

CDU-grupper (for skoler som ikke benytter Feide)

 • Gå til brukeradministrasjon fra Min side.
 • Klikk på "CDU-grupper" og "Opprett gruppe".
 • Skriv inn navn og beskrivelse på gruppa.
 • Lagre.

Gi CDU-grupper/Feidegrupper tilgang til digitale ressurser

 1. Klikk "Legg til gruppe(r)",
 2. Huk av foran gruppe(r) som skal ha tilgang
 3. Klikk "Legg til valgt(e) gruppe(r)".

Får du feilmelding i brukeradmin eller Min side om at valgte brukere er for høyt i forhold til antall tilgjengelige tilganger?

Da må du kjøpe flere lisenser, eller frigi lisenstilgang(er).

Slik fjerner du en bruker fra den digitale ressursen:

 1. Klikk på ressursen som har for mange brukere.
 2. Klikk «Fjern bruker(e) / Fjern gruppe(r) fra ressursen» og huk av foran navn(ene) på den/de som ikke skal ha tilgang.
 3. Klikk «Fjern valgt(e) bruker(e)»