Administrere lisenstilgang

Lisenser til digitale ressurser og Unibok bestiller du i nettbutikken.

Administrering av brukere og lisenser skjer deretter i det som kalles "brukeradministrasjon". Merk! Skolen fra Cappelen Damm og coSinus krever ingen administrering. Her skjer tilknytting av brukere automatisk ved innlogging
Brukeradministrasjonen finner du inngang til på Min side på cdu.no (krever innlogging).

Merk!
Du som bestiller lærerlisenser, får automatisk tilgang. Dersom du bestiller på vegne av andre og ikke skal benytte lisenstilgangen selv, må du fjerne deg selv fra lisensen i brukeradministrasjonen.
Skal du tildele lisens til elev eller lærer, og ikke til en gruppe, må brukeren på forhånd være registrert. Feide-brukere blir automatisk registrert ved første innlogging på cdu.no.
Lisenser med automatisk tilkobling til brukere skal ikke administreres.

 
Slik gir du deg selv, andre lærere eller elever tilgang til en digital ressurs/Unibok skolen har bestilt lisenser til:
 

 1. Logg inn på Min side og gå til "brukeradministrasjon", enten med den grønne knappen eller flisa i venstre kant.
 2. Klikk på den digitale ressursen det skal gis tilgang til under "Skolens digitale ressurser".
 3. Klikk "Legg til lærer(e)"/"Legg til elev(er)" og huk av for navnet på den/de som skal ha tilgang.
 4. Avslutt med "Legg til valgt(e) lærer(e)"/"Legg til valgt(e) elev(er)".
 5. Brukere som er gitt tilgang, kan logge inn på Min side og gå til ressursen fra "Digitale ressurser" eller skrive nettstedsadressen inn i nettleseren og logge inn direkte derfra.

Enklere lisenstildeling for grupper

FEIDE-grupper

Ved å gi en Feide-gruppe tilgang til en digital ressurs, vil brukere som tilhører gruppa, automatisk få tilgang til ressursen, uavhengig av om de er registrert på cdu.no fra før eller ikke.

Feide-grupper opprettes i Feide og må vedlikeholdes i Feide. Dette forutsetter at fylkeskommunen/kommunen har oppdatert versjon av norEdu*-spesifikasjonen, versjon 1.6 eller nyere. Feide-gruppene i "brukeradministrasjonen" oppdateres ved at brukere logger inn på cdu.no med Feide. Les mer om Feide på cdu.no her.

Til og fra-dato på gruppene vises i "brukeradministrasjonen". Når en Feide-gruppe slettes/utløper, vil brukerne bli frakoblet de digitale ressursene gruppa har hatt tilgang til.

CDU-grupper (for skoler som ikke benytter Feide)

 • Gå til brukeradministrasjon fra Min side.
 • Klikk på "CDU-grupper" og "Opprett gruppe".
 • Skriv inn navn og beskrivelse på gruppa.
 • Lagre.

Gi grupper tilgang til digitale ressurser i brukeradministrasjonen.

Velg "Legg til gruppe(r)", huk av foran gruppe(r) som skal ha tilgang, og avslutt med "Legg til valgt(e) gruppe(r)".

Etter å ha gitt en gruppe tilgang, kan brukerne i gruppa ta i bruk ressursene. Nye brukere kan enkelt legges til i en gruppe og får automatisk tilgang de digitale ressursene som gruppa har tilgang til.

Læreren må være medlem i samme gruppe som elevene, dersom gruppa skal bruke et digitalt læremiddel der læreren skal kunne se elevens lagrede arbeid og gi individuell oppfølging.

Merk! Registrerte feidegrupper/ cdu-grupper blir automatisk lest inn i de nye nettstedene for videregående
Les mer om ny funksjonalitet i de nye nettstedene her.

Feilmelding

Hvis det er gitt tilgang til flere brukere enn antall tilgjengelige tilganger, vil dette sperre innlogging for alle brukerne som er tilknyttet denne ressursen.

Det er to måter å løse det på:

 • Bestill flere lisenser. (Dersom alle tilknyttede brukere fortsatt skal ha tilgang.)
 • Fjern brukere slik at antall brukere er lik eller færre enn tilgjengelige tilganger. (Dersom ikke alle tilknyttede brukere skal ha tilgang.) 

Slik fjerner du tilgang for brukere:

 • Klikk på ressursen som har for mange brukere i forhold til antall lisenser.
 • Klikk "Fjern bruker(e) fra ressursen" og huk av foran navn(ene) på den/de som ikke skal ha tilgang.
 • Avslutt med "Fjern valgt(e) bruker(e)".