Skolen fra Cappelen Damm
Prismodell

Vi i Cappelen Damm har utviklet helt nytt og aktuelt innhold til fagfornyelsen. En verktøykasse med muligheter til å planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere undervisning, alt i en og samme tjeneste. Her får du oversikt over valgmuligheter og priser. Dermed kan du tilpasse og velge det du har behov for, enten det er enkeltfag eller totalopplevelsen av Skolen fra Cappelen Damm.

Skolen Total

Skolen Total gir tilgang til alt innhold i tjenesten. Dermed får du læremidler i alle tilgjengelige fag, det tverrfaglige innholdet og  biblioteket til kr 288,- per elev (eks.mva.). Lærere får automatisk tilgang uten ekstra kostnad ved bestilling av elevlisenser.

Med Skolen Total får du tilgang til all funksjonalitet, deriblant tilordning- og statistikkverktøyet.

Fagpakke

Med Fagpakkene fra Skolen 1-4, 5-7 og 8-10 har du valgfriheten til å velge ut de fagene du har behov for. Med denne løsningen får du elevlisenser til det faget du velger. I tillegg til faginnholdet får du også det tverrfaglige innholdet og biblioteket. Du får også selvfølgelig tilgang til tilordningsfunksjonen og statistikkverktøyet.