Ofte stilte spørsmål om Skolen fra Cappelen Damm

Har du spørsmål om innlogging på Skolen fra Cappelen Damm? Da kan det hende at du finner svaret her.

Hvem kan bruke Skolen fra Cappelen Damm?

Alle skoler som har Feide-innlogging hos Cappelen Damm og som har trinnkode på elevene.

Vi har ikke Feide-innlogging. Kan vi få tilgang likevel?

Det er dessverre ikke mulig å gi tilgang til skoler som ikke har Feide-innlogging. Feide har nå opprettet en midlertidig løsning for skoler uten Feide-innlogging, men den vil ikke fungere på Skolen fra Cappelen Damm fordi systemet henter mye informasjon direkte fra Feide, blant annet gruppetilhørighet.

Jeg får logget meg på, men elevene kommer ikke inn. 

Dette kan bety at registrering av trinn på elevene ikke samsvarer med lisenser kjøpt eller mangler i Feide. Det kan også bety at skolen bruker en eldre Feide-versjon som Skolen fra Cappelen Damm ikke støtter. Ta kontakt med IKT-ansvarlig ved skolen din.

Jeg får opp følgende melding:

"Vi klarte dessverre ikke å logge deg inn via Feide. Følgende organisasjonsnummer er registrert hos FEIDE: NOXXXXXXXXX Ta kontakt med Kundeservice for å få aktivert skolen for FEIDE-innlogging i våre systemer.

Du er allerede innlogget med en bruker hos Feide. Klikk her for å logge ut."

Denne meldingen betyr at skolen ikke er aktivert for Feide-innlogging hos Cappelen Damm, eller at organisasjonsnummeret skolen er registrert med hos Cappelen Damm ikke stemmer overens med det som er registrert i Feide.

Kontakt IKT-ansvarlig ved skolen din. Vi aktiverer Feide-innlogging fortløpende, men henvendelsen må komme fra IKT-ansvarlig eller fra andre i administrasjonen. Det kan være en grunn til at skolen din har valgt å vente med dette.

Både elevene og jeg kommer inn, men jeg får ikke opp alle elevene og gruppene jeg underviser under Mine elever.

Denne informasjonen blir hentet fra Feide, og da betyr det at du ikke er tilknyttet elevgruppene i Feide. Dette må endres i Feide. Ta kontakt med IKT-ansvarlig ved skolen din.

Jeg kommer ikke inn på alt innholdet i Skolen. Noen av flisene er inaktive og går ikke an å klikke på. 

Det betyr at det kommer innhold her, men at det ikke er ferdig riktig ennå. Dette er for å vise hva som er under utvikling.

Jeg har elever som trenger å jobbe med kompetansemål fra lavere eller høyere trinn. Kan elevene få tilgang til dette?

Elevene får automatisk tilgang til innhold for det trinnet de er registrert på, men du kan tildele dem læringsstier fra andre trinn, for eksempel ved å stå i læringssti eller en bok i Biblioteket og klikke på den lille pilen. Da får du opp en visning hvor du kan sende innholdet til enkeltelever eller grupper. Hos elevene vil det komme opp under "Fra lærer".

Hvordan får jeg opp tekst på nynorsk?

Du velger målform i hamburgermenyen øverst til høyre, og du kan når som helst skifte målform, for eksempel hvis det er enkelte tekster du ønsker at elevene skal lese på sidemålet sitt.

Bøkene i Biblioteket får du ikke endret målform på, men du finner en egen knapp for småbøker på nynorsk. Foreløpig er det ikke så mange barne- og ungdomsbøker på nynorsk i Biblioteket, men det er noe vi jobber med å skaffe rettigheter til, og det vil komme flere bøker på nynorsk etter hvert.