Våre forfattere

På denne siden finner du informasjon om våre aktive forfattere, med biografier og portretter. Du finner også informasjon som er nyttig for deg som ønsker å bli forfatter hos oss eller som allerede er i gang med skriveprosessen.

Bente Sabel
Elisabeth Saghaug
Hilde Sakariassen
Ujagar Singh Sakhi
Per Øystein Saksvik
Robert H. Salomon
Hilde Salte
Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Øystein Samnøen
Bjørn H. Samset
Bendik M. Samuelsen
Marie Samuelsen
Martin Per Samuelsson
Sigrun Sand
Therese Sand
Kirsten Sandberg
Kristín A. Sandberg
Magnus Henrik Sandberg
Nina Sandberg
Aron Sandell
Martin Blaauw Sandell
Iben Sandemose
Agnar Sandmo
Marit Sandstad
Anne Berit Sandvik
Camilla Sandvik
Hilde Sandvik
Lise Vikan Sandvik
Margareth Sandvik
Ninni Sandvik
Ragnhild Sandvoll
Helge Sandøy
Jo Sannem
Knut Anders Sannes
Jean-Paul Sartre
Jostein Saxegaard
Jon Schackt
Tuva Schanke
Ariane B. Schjelderup
Gerhard Emil Schjelderup
Isabelle Schjelderup
Espen Schjetne
Tore Kr. Schjølberg
Lucia Schmidt
Ellen Schrumpf
Maria Schwaller Rosvoll
Espen Schaanning
Marit Segbø
Signe Bock Segaard
Isabel Seifert-Dähnn
Ørnulf Seippel
Bodil Sekse
Bjørg Seland
Eivind Heldaas Seland
Elin Selboe
Amina Sijecic Selimovic
Elisabeth Selj
Ingunn Sælid Sell
Stig Rune Sellevåg
Ivar Selmer-Olsen
Vibece Moi Selvik
Elin Frisch Selås
Marit Semundseth
Ingeborg Senneset
Peter Serck
Gudrun Margrethe Serville
Jennifer Setchell
Ola Johan Settem
Gulraiz Sharif
Erik Sigsgaard
Hanne Marie Høybråten Sigstad
Valdimar Sigurdsson
Rein Ove Sikveland
Ragnhild Silkoset
Kenneth Silseth
Anita M. Simensen
Aud Marit Simensen
Jarle Simensen
Jan Ole Similä
Anne Hege Simonsen
Birte Simonsen
Eva Simonsen
Stephen Sirris
Finn Sjue
Marit Sjursen
Svein Sjøberg
Elisabeth Sjøblom
Dagrun Kibsgaard Sjøhelle
Anita Skafjeld
Atle Skaftun
Kaare Skagen
Kåre Skallerud
Gustaf Bernard Skar
Nicolay Skarning
Thor Erik Skarpen
Greta Marie Skau
Tom Skauge
Geir Olve Skeie
May-Len Skilbrei
Eivind Å. Skille
Siri Skinnemoen
Tarjei Skirbekk
Arnt Erlend Skjefstad
Dagrun Skjelbred
Kjell Ivar Skjerdingstad
Yngve Skjæveland
Tale Skjølsvik
Morten Skjørshammer
Arne Skodvin
Knut Einar Skodvin
Kjell Skogen
Bente Ovedie Skogvang
Gro Stueland Skorpen
Espen Skovdahl
Karianne Skovholt
Joar Skrede
Thor-André Skrefsrud
Lisbet Skregelid
Siw Skrøvset
Andreas Skullerud
Ingvild Skumlien Furuseth
Torgeir Skyttermoen
Håvard Skaadel
Sigbjørn Skåden
Lars Olav Skårberg
Odd Skårberg
Astrid Skaathun
Rune Slagstad
Helena Slapø
Bjørn Sletbak
Marianne Sletbakk
Ingun Sletnes
Svein Slettan
Åse Slettbakk
Åshild Slettebø
Hilde Gunn Slottemo
Remi André Slotterøy
Kari Lislerud Smebye
Thomas Smedsvig
Ingrid Smette
Jan-Erik Smilden
Kari Smith
Peter Scharff Smith
Gro Smørdal
Kjersti Karijord Smørvik
Lotta Snickare
Jannike Engelstad Snoek
Stefán Valdemar Snævarr
Sølvi Sogner
Anne Grethe Solberg
Cecilie Solberg
Olav Solberg
Tonje Levernes Solberg
Kari Nyheim Solbrække
Marit Skarbø Solem
Anna Rebecca Solevåg
Marit Solhaug
Birger Solheim
Eirik Solheim
Liv Johanne Solheim
Oddny Judith Solheim
Sondre R. Solheim
Stig Harald Solheim
Elisabet Solheim Buøen
Torkjell Sollesnes
Kjell Arne Solli
Per Koren Solvang
Mona K. Solvoll
Hege Merete Somby
Morten Sommer
Simen Sommerfeldt
Vigdis Songe-Møller
Kari Spernes
Kristin Severinsen Spieler
Ingrid Spilde
Ingrid Onarheim Spjeldnæs
Anne Spurkland
Marit Spurkland
Vilde Stabel
Tone Gleditsch Stabell
Jakub Stachowski
Kristine Stadskleiv
Peer H. Staff
Christoffer Staib
Elisabeth Staksrud
Kari Stamland Gusfre
Øyvind Førland Standal
Elisabeth Gording Stang
Hanne Egenæs Staurseth
Endre Stavang
Hanne Stavelie
Kari Steen-Johnsen
Mari Steen-Paulsen
Steen Steensen
Kari Stefansen
Guri Bordal Steien
Agnethe Elisabeth Steineger
Erik Steineger
Solfrid Steinnes
Anne Synnøve Steinset
Toril Melander Stene
Øivind Stenersen
Monica Opøien Stensrud
Are Stenvik
Bår Stenvik
Aksel Braanen Sterri
Håvard Olsen Sterri
Andreas Stien-Leenderts
Kristian Stokke
Hilde Stokvold Gundersen
Harald Maxmillian Stoltenberg
Gunnhild Storbekkrønning Solli
Jørn Stordalen
Nils Helmer Storeng
Louise Kamuk Storm
Oddveig Storstad
Birgitte Langset Storvik
Torill Strand
Leif Strandberg
Åse Strandbu
Jon Strype
Heidi Angell Strøm
Jørgen Strøm-Andresen
Elin Strømman
Kristin Eli Strømme
Marie Brøvig Strømme
Vidar Strømme
Øyvind Strømmen
Kristian Strømsnes
Kristin Strømsnes
Tone Strømøy
Ingeborg Støren
Liv Anne Støren
Sturla J. Stålsett
Tobba Therkildsen Sudmann
Lene Sundalskleiv
Flor de María Serrano de Sundby
Jørn Øyrehagen Sunde
Cass R. Sunstein
Anders Jahr Svalheim
Martin Svedman
Asle Sveen
Rannveig Beito Svendby
Bente Skjelstad Svendsen
Hilde Henriksrud Svendsen
Randi Helene Svendsen
Stine Helena Bang Svendsen
Åse-May Svendsen
Åsmund Svendsen
Jan Svennevig
Bente A. Svenning
Gunnar Valentin Svensson
Sidsel Sverdrup
Therese Sverdrup
Tone Sverdrup
Arne Svingen
Otto Svorstøl
Astrid Ingebjørg Swart
Aslak Syse
Henrik Syse
Marte Tovsrud Syverinsen
Per Einar Sæbbe
Johanne Ur Sæbø
Maren Sæbø
Knut Tore Sælør
Bjørnar Sæther
Elin Sæther
Knut-Willy Sæther
Emil Sætra
Synne Sætrang
Ragnhild Sætren
Atle Sævareid
Heidi Sævareid
Helje Kringlebotn Sødal
Lilla Sølhusvik
Randi M. Sølvik
Anne Grethe Sønsthagen
Dag Sønsthagen
Jan Sørbø
Jan Inge Sørbø
Tina Søreide
Markus Johansen Sørem
Rønnaug Sørensen
Susanna Sørheim
Kjartan Sørland
Vanja Lundgren Sørli
Kjetil Sørlie
Rita Sørly
Hege Sørreime
Øyvind Sørreime
Elin Sørsdahl
Steffen Sørum
Jardar Sørvoll
Atle Ottesen Søvik
Videoer

Cappelen Damm TV

Se filmer fra vårens webinarer og hør forfatterne snakke om nye læreverk og digitale ressurser i dine fag.

Lyd

Podkast

Hør interessante samtaler mellom forfattere, oversettere, fagfolk og gjester. God lytt!