Trygve Bjerkås

Trygve Bjerkås

Trygve Bjerkås er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i juridiske fag ved Universitetet i Agder. Tidligere har han arbeidet i forvaltningen (stat og kommune) og i bank og banktilknyttet virksomhet. Han har også vært praktiserende advokat. Hans hovedvirksomhet ved høgskolen er knyttet til den økonomisk–administrative utdanningen på bachelor- og masternivå.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Perspektiver på entreprenørskap av Arild Aspelund, Trygve Bjerkås, Odd Jarl Borch, Truls Erikson, Frode Fjelldal-Soelberg, Bjørn-Tore Flåten, Lene Foss, Øystein Hatteland, Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid, Daniel Leunbach, Frank Lindberg, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen, Øystein Moen, Einar Rasmussen, Kim Richter, Rotem Shneor, Roger Sørheim, Magne Mikal Våge og L. Øystein Widding (Heftet)

  Perspektiver på entreprenørskap

  Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
  Bokmål2012
  ISBN 9788276349566
  HeftetAkademisk
  699,–