Tatjana Radanovic Felberg

Tatjana Radanovic Felberg

Tatjana Radanovic Felberg er førsteamanuensis ved tolkeutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Doktoravhandlingen hennes er en politisk diskursanalyse av serbisk og montenegrinsk media under NATO-bombingen av Jugoslavia. Hun forsker på ulike aspekter ved kommunikasjon via tolk i offentlig sektor og sammenhenger mellom språk og identitet.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Diskursanalyse i praksis av Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (Heftet)

  Diskursanalyse i praksis

  Metode og analyseTonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (red.)
  Bokmål/Nynorsk2011
  ISBN 9788276349047
  HeftetAkademisk
  509,–