Pål Aarsand

Pål Aarsand

Pål Aarsand er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hans forskningsinteresse er barns og unges hverdagsliv og bruken av digitale teknologier med fokus på digital kompetanse (literacy), identiteter, lek og spill. Han er også interessert i metodologiske utfordringer og etiske dilemmaer i diskursanalytisk og etnografisk arbeid med barn og unge.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Ungdom, danning og fellesskap av Cecilie R. Haugen, Einar Sundsdal og Maria Øksnes (Heftet)look-inside

  Ungdom, danning og fellesskap

  Samfunns- og kulturpedagogiske perspektivMaria Øksnes, Einar Sundsdal og Cecilie R. Haugen (red.)
  Bokmål2018
  ISBN 9788202503635
  HeftetAkademisk
  479,–