Marte Nordanger

Marte Nordanger

Marte Nordanger har bakgrunn innenfor norsk som andrespråk, og hennes tidligere og nåværende forskning omfatter utvikling og bruk av grammatiske konstruksjoner i voksnes andrespråk over tid og hvordan andrespråk endrer seg. Hun har arbeidet med bruksbasert teori og dynamisk systemteori, og er særlig opptatt av spørsmål knyttet til tid, språklæring og motivasjon og hvordan ytre rammer for språklæring påvirker læring av språk, ved siden av mer didaktiske temaer knyttet til litterasitet og læreres profesjonelle identitet og aktørskap. Hun har flere års erfaring som medredaktør for Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, og fra 2021 til 2024 var hun postdoktor i IMPECT-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet, hvor hun forsket på konsekvenser av språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap for voksne innvandrere med lite skolebakgrunn i Norge og for språklærere i voksenopplæringen i Skandinavia.

Titler i salg

Område og fag

Type

Språk/Målform

 • Norsk som andrespråk av Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (Heftet)look-inside

  Norsk som andrespråk

  - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråkEdit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.)
  Bokmål2023
  ISBN 9788202725310
  HeftetAkademisk
  399,–
 • Norsk som andrespråk av Ann-Kristin Helland Gujord og Gunhild Tveit Randen (Ebok)

  Norsk som andrespråk

  - perspektiver på læring og utviklingAnn-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)
  Bokmål2021
  ISBN 9788202728120
  EbokAkademisk
  419,–
  Kjøp eller lei boken på allvit.no
 • Norsk som andrespråk av Ann-Kristin Helland Gujord og Gunhild Tveit Randen (Heftet)look-inside

  Norsk som andrespråk

  - perspektiver på læring og utviklingAnn-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)
  Bokmål2018
  ISBN 9788202584702
  HeftetAkademisk
  629,–