Liv Andlem Harnæs
Last ned bildet© Foto: Elen Evju Jahr, UiO

Liv Andlem Harnæs

Liv Andlem Harnæs er dosent emerita ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun underviste utenlandske studenter i norsk som andrespråk på ulike nivåer og er spesielt engasjert i undervisning som angår norsk uttale. Hun har forelest om uttaleundervisning, fonetikk og fonologi for lærere og for norskstudenter i inn- og utland. De senere årene har hun publisert flere artikler om uttale og uttaleopplæring.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Med språklige minoriteter i klassen av Else Ryen og Elisabeth Selj (Heftet)look-inside

  Med språklige minoriteter i klassen

  Språklige og faglige utfordringerElisabeth Selj og Else Ryen (red.)
  Bokmål2019
  ISBN 9788202615833
  HeftetAkademisk
  529,–