Line-Marie Holum

Line-Marie Holum

Line-Marie Holum er seniorrådgiver ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet lektor i nordisk med fordypning i norsk som andrespråk. Holum har undervisningserfaring fra videregående skole, voksenopplæring og universitet og har holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av nyankomne elevers opplæring og blant annet utarbeidet materiell for kompetanseutvikling i skolen.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Med språklige minoriteter i klassen av Else Ryen og Elisabeth Selj (Heftet)look-inside

  Med språklige minoriteter i klassen

  Språklige og faglige utfordringerElisabeth Selj og Else Ryen (red.)
  Bokmål2019
  ISBN 9788202615833
  HeftetAkademisk
  529,–