Kari Folkvord

Kari Folkvord

Kari Folkvord har mange års undervisningserfaring fra videregående skole, og har også tidligere arbeidet innen forskning. Hun er opprinnelig sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi (bioteknologi), og tok senere PPU ved universitetet. Sammen med Grethe Mahan har hun gitt ut følgende bøker:

 • «Engasjerende naturfag – Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole» (2015)
 • «Engasjerende realfag – Elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole» (2011)
 • «Levende naturfag – et elevaktivt klasserom» (Tapir forlag, 2007)
Bøkene brukes ved ved flere fagdidaktiske kurs i naturfag ved høyskoler/universiteter.

Sammen holder Kari Folkvord og Grethe Mahan foredrag for lærere og lærerstudenter basert på ideene fra bøkene sine.

Titler i salg

Område og fag

Læreplan

Språk/Målform

 • Engasjerende naturfag Lærerhefte (2022) av Kari Folkvord og Grethe Mahan (Heftet)look-inside

  Engasjerende naturfag Lærerhefte (2022)

  Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skoleKari Folkvord og Grethe Mahan
  Bokmål2022
  Læreplan: Fagfornyelsen

  ISBN 9788202696726
  HeftetVg1
  709,–