Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Snoek var frem til 2014 seksjonsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, og var i en årrekke ansatt ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, der hun arbeidet med ungdom og familier i krise. Snoek har lang erfaring i å undervise studenter i helse- og sosialfagutdanningene og har skrevet flere bøker innenfor feltet psykisk helsearbeid.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Psykiatri av Knut Engedal og Jannike Engelstad Snoek (Heftet)

  Psykiatri

  for helse- og sosialfagutdanningeneJannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
  Bokmål2017
  ISBN 9788202519018
  HeftetAkademisk
  649,–